Hoi allemaal,

Coolblue is een grote organisatie die bekend staat om zijn eigenzinnigheid. Om de snelle uitbreiding en originaliteit van Coolblue bij te houden, moeten wij als Raad van Commissarissen ons ook de flexibele mentaliteit waar het bedrijf om bekend staat eigen maken. Dit is een interessante en uitdagende opdracht, vooral in een onvoorspelbaar jaar als 2020. Een uitdaging die wij graag aannemen.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

In 2020 hebben we 6 vergaderingen gehad met de directie van Coolblue. De laatste 5 van deze vergaderingen waren online vanwege het reis- en ontmoetingsadvies rondom Covid-19. Hoewel dit eerst wat onwennig was, zijn we blij met hoe dit nu gaat. Natuurlijk hebben we tussendoor ook regelmatig contact gehad. Tijdens de vergaderingen hebben we terugkerende onderwerpen besproken, zoals klanttevredenheid (NPS), strategie, marktontwikkelingen en financiële en operationele resultaten.

Daarnaast hebben we meer specifieke onderwerpen besproken, zoals de uitdagingen die de Covid-19 pandemie met zich meebracht, de uitbreiding naar Duitsland, mechanisatie van het magazijn, de lancering van nieuwe proposities zoals de Thuiswerkwinkels en Coolblue Energie en personeelsontwikkelingen. Deze en andere onderwerpen werden voorgelegd met een presentatie van de verantwoordelijke manager. We stellen de uitleg van de managers zeer op prijs, omdat dit ons beter inzicht heeft gegeven in de dynamiek van het bedrijf en de personen die samen Coolblue vormen.

Auditcomité

Het Auditcomité ondersteunt de Raad van Commissarissen in het toezicht op financiering, rapportage, interne beheersing en risicomanagement.

Het Auditcomité is in 2020 3 keer bijeengekomen met de CFO, Head of Finance en de externe accountant. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: de jaarrekening van 2019, de planning voor de controle van de 2020 jaarrekening, de bevindingen van de interim accountantscontrole en de bevindingen van interne controles in 2020, rapportagestructuren en -standaarden, risicomanagement, IT-beveiliging, fraude en naleving van wetten en regelgeving.

Tot slot

De Raad van Commissarissen is blij met de groei en resultaten van Coolblue in 2020. Maar we zijn nog blijer met de flexibiliteit en voortdurende inzet van alle Coolblue’ers in een tijd waarin dit zo belangrijk is. Dit is één van de redenen dat Coolblue kon blijven ondernemen in 2020. Daarnaast zijn we onder de indruk van hoe Coolblue de geleerde lessen van dit jaar geïmplementeerd heeft. We hebben er alle vertrouwen in dat dit blijvende waardevolle bevindingen voor de toekomst zijn.

We waarderen hoe Coolblue steeds meer zakelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Vooral in een veeleisend jaar als 2020 heeft Coolblue bewezen zich maximaal in te zetten om zijn medewerkers van een veilige werkplek te voorzien, zowel thuis als op de Coolblue-locaties. Bovendien is er grote zorg gedragen voor de veiligheid van klanten, in onze winkels en bij hen thuis.

Dat Coolblue zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, is terug te zien in nieuwe proposities en de uitbreiding van bestaande proposities. De uitbreiding van de zonnepanelen-propositie naar laadpalen is hier een voorbeeld van. En we zijn enthousiast over de aangekondigde stap naar de energiemarkt in 2021.

De uitbreiding naar Duitsland in 2020 gebeurde in een indrukwekkend tempo. De eerste bestelling, een wasmachine, werd bezorgd in september. Drie maanden later werd de landelijke bezorging van kleine bestellingen uitgerold. Deze stappen en hun resultaten, zoals een zeer hoge klanttevredenheid, zijn veelbelovend. Een soortgelijke nieuwe groeikans werd gerealiseerd met de Thuiswerkwinkels. We kijken ernaar uit om Coolblue verder te zien groeien in deze nieuwe en enerverende zakelijke kansen in 2021.

Met de nieuwe recruitment website, die uitgeroepen werd tot beste recruitment website van het jaar, blijft Coolblue zich inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken. En met diverse interne opleidingsinstituten, bijvoorbeeld de in 2020 opgerichte Schuurschool, biedt Coolblue zijn medewerkers niet zomaar banen, maar carrières. Samen met andere initiatieven zoals de Glimlachpost die Coolblue’ers ontvangen als blijk van waardering, laat dit duidelijk zien wat voor werkgever Coolblue wil zijn. Iets wat wij als Raad van Commissarissen van harte toejuichen.

Terugkijkend op misschien wel het meest bewogen jaar voor Coolblue tot nu toe, willen we alle Coolblue’ers bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. Met zulke toewijding naar elkaar én de organisatie zal 2021 zeker een mooi jaar worden.

Namens de Raad van Commissarissen,

Jaap van Wiechen
Voorzitter

Harold Goddijn
Bert Groenewegen
Theo Kiesselbach

De leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit een groep ervaren ondernemers en investeerders. Ze vormt een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij Coolblue. Daarnaast vervullen de Raad en haar individuele leden een rol als vriendelijk, maar kritisch klankbord voor het Management Team.

Elk lid van de Raad behartigt de belangen van Coolblue, de klanten en alle andere betrokken partijen. De Raad ondersteunt Coolblue, wordt niet beïnvloed door externe partijen en is vrij van secundaire belangen.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit 4 leden, met elk hun eigen ervaring of expertise in de verschillende aspecten en activiteiten van Coolblue. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2020 niet veranderd. Om de diversiteit van het bestuur verder te vergroten, zal Coolblue in 2021 een vrouwelijk lid toevoegen en streeft het ernaar om in de toekomst een zesde (vrouwelijk) lid toe te voegen.

Jaap van Wiechen

Jaap van Wiechen (48) is lid van de Raad van Bestuur van HAL Holding N.V. en van de Raad van Commissarissen van Boskalis, SBM Offshore en Atlas Services Group. Jaap treedt op als voorzitter van de Raad van Commissarissen en is lid van het Auditcomité.

Harold Goddijn

Harold Goddijn (60) is medeoprichter en CEO van TomTom. Eerder was hij medeoprichter van Psion Nederland, voordat hij Executive Director werd bij Psion Computers Plc.

Theo Kiesselbach

Theo Kiesselbach (55), van Duitse nationaliteit, is een retail expert. Hij begon zijn professionele carrière bij McKinsey & Co. Daarna heeft hij leidinggevende functies vervuld bij een aantal Duitse retailbedrijven. Tot mei 2018 was hij CEO van Grandvision. In 2019 verhuisde hij naar Singapore en richtte hij een advies- en investeringsmaatschappij op.

Bert Groenewegen

Bert Groenewegen (57) is de huidige CFO van Nederlandse Spoorwegen en lid van de Raad van Commissarissen van Teslin Participaties Coöperatief UA. Bert was onder meer CFO bij Exact Holding, CFO/CEO bij PCM Uitgevers en CFO bij Ziggo. Bert is voorzitter van het Auditcomité.